روان کننده ی بتن

روان کننده بتن شرکت زرلوشیمی سبب افزایش روانی بتن و کاهنده بسیار قوی آب اختلاط بتن و توانایی تغییر میزان اسلامپ بتن می باشد
null

ابر روان کننده کربوکسیلاتی دیرگیر

محصولی توانمند جهت کاهش اب اختلاط بتن و افزایش کارایی بتن می باشد و این محصول دارای زنجیره ی جانبی طویل می باشد

null

ابر روان کننده کربوکسیلاتی زودگیر

این محصول بر پایه پلی کربوکسیلات بوده و باعث کاهش شدید آب اختلاط بتن شده و برای بتن های توانمند برای تولید سگمنت و بتن های درجا در مناطق سرد مفید می باشد

null

ابر روان کننده کربوکسیلاتی Z548

افزودنی مایع بر پایه کربوکسیلات می باشد ابر روان کننده کربوکسیلاتی در ساخت بتن های ویژه بسیار کارایی بالایی از خود نشان می دهد

null

روان کننده بتن نرمال

از این محصول می توان برای حفظ کارایی و کاهش آب بتن استفاده نمود. این روان کننده دارای عملکرد چندگانه است و به عنوان تاخیر دهنده گیرش به کار برد

null

روان کننده آب بند

افزودنی دو منظوره با قابلیت روان سازی بسیار بالا و با افزایش کارایی بتن قابلیت کاهش مقدار نفوذپذیری و جذب آب بتن را دارا می باشد

null

فوق روان کننده نوترال

محصولی بر پایه نفتالین سولفونات می باشد که برای ساخت بتنی کارا و خود متراکم می باشد و برای جا به جایی بتن در مسافت های طولانی مورد استفاده قرار می گیرد

null

فوق روان کننده زودگیر

کاهنده بسیار قوی آب که باعث تسریع در زمان گیرش و افزایش مقاومت اولیه و نهایی در زمان کوتاه شده و همچنین تاثیرات منفی تاخیر گیرش را در دمای پایین جبران می کند

null

فوق روان کننده دیرگیر

این محصول باعث تاخیر در گیرش اولیه بتن ریزی شده و اثرات منفی تسریع گیرش بتن را در دمای بالا بهبود می بخشد و می توان از آن در هوای گرم مورد استفاده قرار داد