روان کننده بتن (نرمال) ، افزودنی مایع بر پایه لیگنو سولفونات است که می توان آن را برای حفظ کارایی و کاهش
آب بتن استفاده نمود ، روان کننده بتن محصولی با عملکرد چند گانه است و می توان آن را به عنوان افزودنی کاهنده
آب ، حفظ کننده کارایی بتن و تأخیر دهنده گیرش به کار برد . این محصول یکی از روان کننذه ها می باشد که آبادگران ایران می توانند از آن استفاده کنند قیمت روان کننده نسبت به بقیه محصول ها مناسب می باشد.

روان کننده بتن را در هنگام ساخت بتن در بچینگ و یا به مخلوط بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمایید یا روان
کننده را با مقدار کمی از آب اختلاط بتن مخلوط و سپس به بتن اضافه نمایید . پس از اختلاط کامل عملیات بتن
ریزی را انجام دهید .

میزان مصرف روان کننده بتن (نرمال) بین ۱ / ۵ تا ۲ درصد وزن سیمان مصرفی در بتن می باشد .
مصرف بیش از حد نرمال روان کننده بتن باعث دیرگیر شدن بتن می شود که این حالت برای سیمان های ضد
سولفات شدید تر است .

بتن پیش تنیده
محلی که فشردگی آرماتورها زیاد است و نیاز به بتن روان می باشد
تولید آجر و بلوک بتنی
در جایی که کاهش آب به منظور کاهش نفوذ پذیری مد نظر باشد
انواع بتن ریزی در هوای گرم

افزایش کارایی بتن
افزایش مقاومت فشاری
صرفه جویی در مصرف سیمان
کاهش آب بتن (حدود ۱۰ درصد)
افزایش اسلامپ

در صورت برخورد اتفاقی روان کننده بتن (نرمال) با پوست یا چشم با آب شیرین شستشو دهید .
در صورت بلعیده شدن روان کننده بتن (نرمال) حتم ا به پزشک مراجعه نمائید .
روان کننده بتن (نرمال) حاوی مواد خطرناک و آتش زا نیست .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

گالن ۲۰ و بشکه ۲۲۰ لیتری