نوعی پوشش آببند و محافظتکننده دو جزیی، بر پایه سیمان و رزین آکریلیکی است. انعطافپذیری خوب، دوام و طول عمر
بسیار طولانی و چسبندگی به مقاطع زیر کار نظیر بتن، لولههای فلزی و سایر مصالح، سهولت اجرا و کارپذیری خوب از
ویژگیهای این محصول است. این محصول دو جزیی، شامل یک جز پودری مشتمل بر سنگدانههای مختلف سیلیس، سیمان و
افزودنیهای مجاز و یک جزء رزینی است که ترکیبی از رزینهای امولسیونی است. پس از ترکیب این دو جزء با نسبت معین،
یک مایع پوشش دهنده باقابلیت چسبندگی مطلوب به سطح، انعطافپذیری بالا و آببندی ایده آل ایجاد میشود. به دلیل استفاده از
یکلایه پرایمر، آببندی و چسبندگی به سطوح به بهترین وجه میسر می شود.

سطح زیر کار باید مسطح، صاف، سخت، فاقد اجزاء سست و همچنین باید عاری از هرگونه آلودگی محیطی مانند روغن،
چربی، گردوخاک، عوامل عمل آوری و … باشد. سطوح تخریبشده باید با ترمیمکننده مناسب تعمیر و تسطیح شود. لازم است
قبل از اعمال هرگونه پوشش سطح زیر کار با برس و قلم مو تمیز و آماده عملیات پوشش دهی باشد. قبل از استعمال پوشش،
سطح موردنظر باید با آب شیرین اشباع و مرطوب شود. دقت شود که آب ایستا، نباید در سطح وجود داشته باشد. قبل از ایجاد
پوشش آب بندی اصلی باید مقداری از جزء مایع را به نسبت ۱ به ۱ با آب رقیق نموده و بهعنوان یکلایه پرایمر با استفاده از
قلممو یا پیستوله روی سطح کار، با دقت لازم، اجرا نمود. این لایه بسته به دمای محیط و شرایط محیطی پس از حدود ۳۰ دقیقه
خشک میشود. معمولا ا ۱۲۰ – ۱۰۰ گرم پرایمر برای پوشش دهی یک مترمربع نیاز است. برای تهیه پوشش اصلی جزء پودری
را درحالیکه همزن برقی در ظرف مناسب در حال کار است بهتدریج، مطابق نسبتهای مندرج در برچسب کالا بهجز مایع
اضافه میکنیم. عمل اختلاط را تا به دست آمدن یک دوغاب همگن، روان و قابلاجرا ادامه میدهیم. این مایع پس از حدود ۱۰
دقیقه مجددا هم زده می شود و در دولایه اجرا میشود. زمان کاربری دوغاب حدود ۴۰ دقیقه در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد
است.

مقدار پوشش دهی محصول به تخلخل و نفوذپذیری سطح زیر کار دارد، ولی بهطورمعمول برای هر مترمربع حدود ۱ الی ۱٫۵
کیلوگرم محصول موردنیاز است. سطح بهینه سطحی است، صاف و یکنواخت و عاری از خلل و فرج.

آب بندی زیرزمین از طرف داخل
سازه های نگهدارنده آب آشامیدنی
مجاری زهکشی آب
استخرهای شنا
سرویس های بهداشتی

پوششی است با خواص چسبندگی بالا بدون افت
قابل استفاده با قلم مو یا غلطک یا تی بر روی سطوح
انعطاف پذیری مطلوب و ویژه
محافظ بتن و آرماتور در مقابل یون کلر و سولفاتها
چسبندگی خوب بر روی انواع سطوح – کاشی سنگ و ایزوگام

در صورت برخورد با چشم فورا به مدت ۲ دقیقه چشم خود را در آب باز و بسته کنید .
موقع اجرا حتما از عینک محافظ و ماسک استفاده کنید .
در صورت تماس با چشم سریعا با مقدار فراوانی آب شسته شود .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

کیسه ۲۰ کیلویی