اسپیسر مینی فیکس اسپیسری ارزان و پر مصرف که در انواع کف ها و سقف های بافته شده با میلگردهای سبک (میلگردهای
حرارتی) جهت انواع سقف های کامپوزیت، سقف های عرشه پولادی، قطعات پیش ساخته بتنی و … مورد استفاده قرار می
گیرد.اسپیسر مینی فیکس قادر به تحمل بار نقطه ای تا ۳۵ کیلوگرم می باشد.

اسپیسر مینی فیکس دارای دو شاخک قفل کن می باشد و قادر به نگهداری میلگردهای با سایز پایین در داخل خود می باشد.اسپیسر مینی فیکس به صورت عمودی در زیر میلگردهای اصلی قرار می گیرد.

سقف های سبک: میزان مصرف اسپیسر مینی فیکس ۴ عدد در هر متر مربع می باشد.

استفاده از مینی فیکس برای میلگردهای ۶ الی ۱۴ میلیمتر و به طور کل شبکه های میلگردی سبک پیشنهاد می گردد.