پودر میکرو سیلیس ، محصولی است به رنگ خاکستری روشن یا تیره که حاوی حدود ۹۶ – ۹۴ درصد دی اکسید
سیلسیوم (sio2) می باشد که از فرایند تولید فروسیلیسیوم در کوره های قوس الکتریکی به دست می آید و برای ارتقاء
بعضی از خواص بتن در زمان ساخت به بتن افزوده می شود

پودر میکرو سیلیس در زمان ساخت بتن با اجزای خشک مخلوط گردد .
پودر میکرو سیلیس به مخلوط آماده بتن افزوده گردد و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد .
با بخشی از آب بتن مخلوط و به صورت دوغاب به بتن اضافه گردد .
نکته : بهتر است پودر میکروسیلیس پس از افزوده شدن به بتن با آب اختلاط و ماده کاهنده آب با بهره گیری از
میکسر پر سرعت ترکیب گشته ، سپس به بتن اضافه شود .

بسته به میزان بهبود در خواص بتن مورد نظر از ۷ الی ۱۲ درصد وزن سیمان پودر میکرو سیلیس توصیه می شود

ساخت بتن هایی با مقاومت فشاری زیاد
پودر میکرو سیلیس باعث کاهش احتمال بروز پدیده سرطان بتن می شود

مصرف پودر میکرو سیلیس مقاومت فشاری ، کششی و چسبندگی را بالا می برد
مصرف پودر میکرو سیلیس خواص الکتریکی بتن را تغییر داده و مانع از خوردگی آرماتورها می شود
بتن را در مقابل حملات شیمیایی محافظت می کند
پودر میکرو سیلیس دوام و عمر بتن را افزایش می دهد
پودر میکرو سیلیس باعث روانی و سهولت اجرای بتن می شود
پودر میکرو سیلیس نفوذ پذیری بتن را کم می کند
پودر میکرو سیلیس توده بتن را متراکم می کند

حتما هنگام کار با پودر میکروسیلیس از ماسک مخصوص برای جلوگیری از استنشاق پودر استفاده شود .
در صورت استنشاق پودر میکروسیلیس سعی کنید مقدار زیادی شیر بنوشید .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

کیسه ۲۰ کیلویی