ابر روان کننده کربوکسیلاتی ، افزودنی مایع بر پایه کربوکسیلات می باشد . ابر روان کننده کربوکسیلاتی کاهنده
بسیار قوی آب اختلاط بتن می باشد و افزاینده بسیار قوی کارایی بتن با عملکرد بالا بوده و به نحو چشمگیری پخش
شدن ذرات سیمانی را بهبود می بخشد . مصرف ابر روان کننده کربوکسیلاتی موکد ا به الزامات ساخت بتن های
ویژه ) خود تراز شونده و خود متراکم شونده ( و بتن هایی که الزامات آئین نامه ای آن به حداقل رساندن نسبت آب
به سیمان باشد و یا در شرایط خاص که افت اسلامپ با دیگر مواد فوق روان ساز قابل جبران نباشد تا کید شده است . این محصول از محصولات شیمی ساختمان در ایران می باشد.

روان کننده بتن را در هنگام ساخت بتن در بچینگ و یا به مخلوط بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمایید یا روان
کننده را با مقدار کمی از آب اختلاط بتن مخلوط و سپس به بتن اضافه نمایید . پس از اختلاط کامل عملیات بتن
ریزی را انجام دهید .

محدوده مصرف روان کننده آب بند بین ۱ / ۵ تا ۲ درصد وزن سیمان مصرفی در بتن می باشد.
مصرف بیش از حد نرمال روان کننده آب بند باعث دیرگیر شدن بتن می شود که این حالت برای سیمان های ضد
سولفات شدید تر است

بتن ریزی کانال انتقال آب و سایر سازه های آبی
بتن ریزی حوضچه ها و استخرها
تولید بتن نفوذ نا پذیر به منظور ساخت تصفیه خانه های آب و فاضلاب
و مخازن ذخیره آب

افزایش اسلامپ
تولید بتن نفوذ نا پذیر در برابر املاح ، مواد شیمیایی خورنده
روان کننده آب بند باعث جلوگیری از بوجود آمدن ترک های سطحی می شود
روان کننده آب بند جلوگیری از کربناتی شدن بتن می شود
سهولت پمپاژ
روان کننده آب بند باعث کاهش آب بتن (حدود ۱۰ درصد) می شود

در صورت برخورد اتفاقی روان کننده آب بند با پوست یا چشم با آب شیرین شستشو دهید .
در صورت بلعیده شدن روان کننده آب بند حتم ا به پزشک مراجعه نمائید .
روان کننده آب بند حاوی مواد خطرناک و آتش زا نیست .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

گالن ۲۰ و بشکه ۲۲۰ لیتری