اسپیسر ها و قطعات پلاستیکی
افزودنی های شیمیایی بتن / مواد آببندی/ چسب های ساختمانی
واتر استاپ های پی وی سی

جهت مشاهده قیمت روی دکمه های زیر کلیک کنید

​با توجه به نوسانات بازار قیمت نهایی را تلفنی بگیرید

نام محصولتعداد / مقدار در بستهقیمتقیمت بر اساس : ( تومان)سایز میلگردمناسب برای :نظر ما
سوپر هارد ۲۵500475.2قیمت هر عدداز ۸ تا ۳۲فونداسیون و سقفقویترین اسپیسر موجود در ایران
سوپر هارد ۳۰500496.1قیمت هر عدداز ۸ تا ۳۲فونداسیون و سقفقویترین اسپیسر موجود در ایران
سوپر هارد ۴۰500526.9قیمت هر عدداز ۸ تا ۳۲فونداسیون و سقفقویترین اسپیسر موجود در ایران
سوپر هارد ۵۰500639.1قیمت هر عدداز ۸ تا ۳۲فونداسیون و سقفقویترین اسپیسر موجود در ایران
سوپر هارد سفید ۲۵500675.4قیمت هر عدداز ۸ تا ۳۲فونداسیون و سقفقویترین اسپیسر موجود در ایران
سوپر هارد سفید ۳۰500733.7قیمت هر عدداز ۸ تا ۳۲فونداسیون و سقفقویترین اسپیسر موجود در ایران
سوپر هارد سفید ۴۰500798.6قیمت هر عدداز ۸ تا ۳۲فونداسیون و سقفقویترین اسپیسر موجود در ایران
سوپر هارد سفید ۵۰5001092.3قیمت هر عدداز ۸ تا ۳۲فونداسیون و سقفقویترین اسپیسر موجود در ایران
هارد A ۲۵500463.1قیمت هر عدداز ۸ تا ۳۲فونداسیون و سقف
هارد A ۳۰500471.9قیمت هر عدداز ۸ تا ۳۲فونداسیون و سقف
هارد A ۴۰5000قیمت هر عدداز ۸ تا ۳۲فونداسیون و سقف
هارد A ۵۰500578.6قیمت هر عدداز ۸ تا ۳۲فونداسیون و سقف
هارد A ۷۵300833.8قیمت هر عدداز ۸ تا ۳۲فونداسیون و سقف
هارد ۷۵ A سفید3001567.5قیمت هر عدداز ۸ تا ۳۲فونداسیون و سقف
هارد A ۱۰۰2001601.6قیمت هر عدداز ۸ تا ۳۲فونداسیون و سقف
هارد B 50500500.5قیمت هر عدداز ۸ تا ۳۲فونداسیون و سقف
هارد B ۷۵300768.9قیمت هر عدداز ۸ تا ۳۲فونداسیون و سقف
مکس معمولی ۲۵5000قیمت هر عدداز ۱۰ تا ۲۰فونداسیون سبک و سقف
مکس صادراتی ۲۵500440قیمت هر عدداز ۱۰ تا ۲۰فونداسیون سبک و سقف
مکس معمولی ۳۰500399.3قیمت هر عدداز ۱۰ تا ۲۰فونداسیون سبک و سقف
مکس صادراتی ۳۰500451قیمت هر عدداز ۱۰ تا ۲۰فونداسیون سبک و سقف
مکس معمولی ۴۰5000قیمت هر عدداز ۱۰ تا ۲۰فونداسیون سبک و سقف
مکس صادراتی ۴۰500542.3قیمت هر عدداز ۱۰ تا ۲۰فونداسیون سبک و سقف
مکس معمولی ۵۰500567.6قیمت هر عدداز ۱۰ تا ۲۰فونداسیون سبک و سقف
مکس صادراتی ۵۰500603.9قیمت هر عدداز ۱۰ تا ۲۰فونداسیون سبک و سقف
کلگی ۹۰2001058.2قیمت هر عدداز ۸ تا ۲۰سقف های دال بتنی و یا کف های بتنی با ضخامت نسبتاً بالا
کلگی ۱۰۰2001082.4قیمت هر عدداز ۸ تا ۲۰سقف های دال بتنی و یا کف های بتنی با ضخامت نسبتاً بالا
کلگی ۱۲۰2001122قیمت هر عدداز ۸ تا ۲۰سقف های دال بتنی و یا کف های بتنی با ضخامت نسبتاً بالا
کلگی ۱۳۰2000قیمت هر عدداز ۸ تا ۲۰سقف های دال بتنی و یا کف های بتنی با ضخامت نسبتاً بالا
کلگی ۱۵۰2001383.8قیمت هر عدداز ۸ تا ۲۰سقف های دال بتنی و یا کف های بتنی با ضخامت نسبتاً بالا
پایه دابل2001650قیمت هر عدداز ۸ تا ۲۰سقف های دال بتنی و یا کف های بتنی با ضخامت نسبتاً بالا
ویل ۲۵500464.2قیمت هر عدداز ۸ تا ۱۶برای به کارگیری سطوح عمودی
ویل سفید ۲۵500700.7قیمت هر عدداز ۸ تا ۱۶برای به کارگیری سطوح عمودی
ویل ۳۰500554.4قیمت هر عدداز ۸ تا ۲۰برای به کارگیری سطوح عمودی
ویل سفید ۳۰500831.6قیمت هر عدداز ۸ تا ۲۰برای به کارگیری سطوح عمودی
ویل ۴۰400713.9قیمت هر عدداز ۸ تا ۲۰برای به کارگیری سطوح عمودی
ویل صادراتی ۴۰300883.3قیمت هر عدداز ۸ تا ۲۰برای به کارگیری سطوح عمودی
ویل سفید ۴۰ معمولی4001009.8قیمت هر عدداز ۸ تا ۲۰برای به کارگیری سطوح عمودی
ویل سفید ۴۰ درجه ۱3001328.8قیمت هر عدداز ۸ تا ۲۰برای به کارگیری سطوح عمودی
ویل ۵۰300887.7قیمت هر عدداز ۸ تا ۲۰برای به کارگیری سطوح عمودی
ویل سفید ۵۰3001342قیمت هر عدداز ۸ تا ۲۰برای به کارگیری سطوح عمودی
ویل ۷۵1002200قیمت هر عدداز ۸ تا ۲۵برای به کارگیری سطوح عمودی
ویل سفید ۷۵1003293.4قیمت هر عدداز ۸ تا ۲۵برای به کارگیری سطوح عمودی
کلاهک قارچی میلگرد ۸-۳۲2002418.9قیمت هر عدداز ۸ تا ۳۲برای ایمنی کردن سر میلگرد های آزاد
کلاهک قارچی میلگرد ۸-۲۰2002246.2قیمت هر عدداز ۸ تا ۲۰برای ایمنی کردن سر میلگرد های آزاد
قرقره4001695.1قیمت هر عدد
مخروطی5001435.5قیمت هر عدد
استاپر ساده1000651.2قیمت هر عدد
استاپر لبه دار1000673.2قیمت هر عدد
مخروطی فنری مشکی10001723.7قیمت هر عدد
مخروطی فنری سفید10000قیمت هر عدد
غلاف دو سر مخروط1000330قیمت هر عدد
درپوش قالب10000قیمت هر عدد
لوله آجدار شاخه ۳ متری2522000قیمت هر عدد
میانبلت۲۰08360قیمت هر عدد
میانبلت ۲۵08745قیمت هر عدد
میانبلت ۳۰09174قیمت هر عدد
میانبلت ۳۵09581قیمت هر عدد
میانبلت ۴۰09993.5قیمت هر عدد
میانبلت ۵۰010406قیمت هر عدد
اسپیسر بتنی ۵220275000قیمت هربسته
اسپیسر بتنی ۷.۵100258500قیمت هربسته
اسپیسر بتنی همه کاره بزرگ200275000قیمت هربسته
اسپیسر بتنی کف خواب کوچک200253000قیمت هربسته
کلیپس ۱ میلتعداد در هر بسته ۱۰۰ عدد و در هر کیسه ۳۰ بسته 25663قیمت هر بستهسیستم همتراز کاشی و سرامیک
کلیپس ۲ میلتعداد در هر بسته ۱۰۰ عدد و در هر کیسه ۳۰ بسته 27775قیمت هر بستهسیستم همتراز کاشی و سرامیک
گوهتعداد در هر بسته ۵۰ عدد و در هر کیسه ۱۰ بسته 21181.6قیمت هر بستهسیستم همتراز کاشی و سرامیک
صلیب ۱۰تعداد در هر بسته ۱۰۰ عدد و در هر کیسه ۵۰ بسته 18381قیمت هر بستهفاصله گذار بین بند های کاشی
صلیب ۸تعداد در هر بسته ۱۰۰ عدد و در هر کیسه ۱۰۰ بسته 12710.5قیمت هر بستهفاصله گذار بین بند های کاشی
صلیب ۵تعداد در هر بسته ۱۰۰ عدد و در هر کیسه ۱۰۰ بسته 12853.5قیمت هر بستهفاصله گذار بین بند های کاشی
صلیب ۴تعداد در هر بسته ۱۰۰ عدد و در هر کیسه ۱۰۰ بسته 12001قیمت هر بستهفاصله گذار بین بند های کاشی
صلیب ۳تعداد در هر بسته ۱۰۰ عدد و در هر کیسه ۱۰۰ بسته 10753.6قیمت هر بستهفاصله گذار بین بند های کاشی
صلیب ۲تعداد در هر بسته ۱۰۰ عدد و در هر کیسه ۱۰۰ بسته 10428قیمت هر بستهفاصله گذار بین بند های کاشی
نام محصولمقدار در بسته بندیقیمتقیمت بر اساس
چسب بتن AC881 liter50600 قیمت هر سطل
چسب بتن AC884 liter143000 قیمت هر سطل
چسب بتن AC889 liter286000 قیمت هر سطل
چسب بتن AC8820 liter660000 قیمت هر سطل
چسب کاشی خمیری ZK55 kg77000 قیمت هر سطل
چسب کاشی خمیری ZK512 kg154000 قیمت هر سطل
پودر آببند دو جزیی طوسی0836000قیمت هر کیسه
آب بند دو جزپی Z825 طوسیpack 30 kg1375000قیمت هر ست
آب بند دو جزپی Z825 سفیدpack 30 kg1595000قیمت هر ست
آب بند دو جزپی Z825 آبیpack 30 kg1705000قیمت هر ست
مش فایبر گلاس عرض ۵۰۵۰ m1276000قیمت هر رول
مش فایبر گلاس عرض ۱۰۰50 m1952500قیمت هر رول
چسب بتن آب بند ZA121 liter110000 قیمت هر سطل
چسب بتن آب بند ZA124 liter506000 قیمت هر سطل
چسب بتن آب بند ZA129 liter767800 قیمت هر سطل
چسب بتن آب بند ZA1220 liter1859000 قیمت هر سطل
پاور ژل میکروسیلیس Z125 kg11550 قیمت هر سطل
سوپر ژل میکروسیلیس ZG10025 kg13750قیمت یک کیلو
واتر پروف پودری W97020 kg10846قیمت یک کیلو
واتر پروف مایع W90020 liter0قیمت یک لیتر
عایق امولسیونی ZW241 kg40700 قیمت هر سطل
عایق امولسیونی ZW245 kg170500 قیمت هر سطل
عایق امولسیونی ZW2410 kg330000 قیمت هر سطل
عایق امولسیونی ZW2420 kg638000 قیمت هر سطل
گروت ZG40025 kg5500قیمت یک کیلو
ترمیم کننده بتن RC43020 kg8470قیمت یک کیلو
کیورینگ ZCU3024 kg20680قیمت یک لیتر
روغن قالب پایه آب OFZ31520 liter30800قیمت یک لیتر
روغن قالب پایه حلال OFZ31420 liter35200قیمت یک لیتر
هوازای بتن CB1020 liter0قیمت یک لیتر
چسب کاشی پودری ZP2 طوسی20 kg9900قیمت یک کیلو
چسب کاشی پودری ZP2 سفید20 kg11000قیمت یک کیلو
الیاف پلی پروپیلن1 kg77000قیمت یک کیلو
الیاف پلی پروپیلن5 kg73700قیمت یک کیلو
الیاف پلی پروپیلن20 kg71500قیمت یک کیلو
هاردنر طوسی B52 چینی25 kg0قیمت یک کیلو
هاردنر آبی B52 چینی25 kg21500قیمت یک کیلو
هاردنر سبز B52 چینی25 kg17900قیمت یک کیلو
هاردنر اخرایی B52 چینی25 kg15500قیمت یک کیلو
هاردنر زرد B52 چینی25 kg21500قیمت یک کیلو
هاردنر طوسی B52 ایرانی25 kg5200قیمت یک کیلو
هاردنر آبی B52 ایرانی25 kg8400قیمت یک کیلو
هاردنر سبز B52 ایرانی25 kg0قیمت یک کیلو
هاردنر اخرایی B52 ایرانی25 kg6500قیمت یک کیلو
هاردنر زرد B52 ایرانی25 kg10400قیمت یک کیلو
رزین نما1 liter935000قیمت یک گالن
رزین نما4 liter358000قیمت یک گالن
رزین نما20 liter1900000قیمت یک گالن
ابر روان کننده بتن PC100N20 liter67000قیمت یک لیتر
ابر روان کننده بتن PR3020 liter56000قیمت یک لیتر
ابر روان کننده بتن PRH8020 liter52000قیمت یک لیتر
فوق روان کننده بتن NR10020 liter47000قیمت یک لیتر
فوق روان کننده بتن NR3020 liter38500قیمت یک لیتر
فوق روان کننده بتن N51020 liter32800قیمت یک لیتر
روان کننده بتن LR22520 liter27550قیمت یک لیتر
روان کننده بتن LR20020 liter22000قیمت یک لیتر
روان کننده بتن LR12020 liter15800قیمت یک لیتر
زودگیر استاندارد بتن AC100020 liter0قیمت یک لیتر
ضد یخ بتن AC50020 liter0قیمت یک لیتر
ضد یخ بتن AC50020 liter0قیمت یک لیتر
ضد یخ بتن با کلراید20 liter0قیمت یک لیتر
شاتکریت پودری00قیمت یک کیلو
T90 رزین نانو آببند 1 liter135000قیمت یک گالن
T90 رزین نانو آببند 4 liter450000قیمت یک گالن
T90 رزین نانو آببند 10 liter850000قیمت یک گالن
T90 رزین نانو آببند 20 liter1750000قیمت یک گالن
الیاف ماکروسنتتیک سفید00قیمت یک کیلو
الیاف ماکروسنتتیک مشکی00قیمت یک کیلو
نام محصولضخامتسایز (سانتی متر)نوعقیمت هر مترمتراژ هر رول
تخت ۱۵3 mm15تخت0۲۵ متر
تخت ۲۰3 mm20تخت0۲۵ متر
تخت ۲۵3 mm25تخت86130۲۵ متر
تخت ۳۰3 mm30تخت96250۲۵ متر
حفره ۱۵3 mm15حفره دار0۲۵ متر
حفره ۲۰3 mm20حفره دار0۲۵ متر
حفره ۲۵3 mm25حفره دار87230۲۵ متر
حفره ۳۰3 mm30حفره دار114400۲۵ متر
تخت ۱۵2.5 mm15تخت50000۲۵ متر
تخت ۲۰2.5 mm20تخت54800۲۵ متر
تخت ۲۵2.5 mm25تخت72000۲۵ متر
تخت ۳۰2.5 mm30تخت81000۲۵ متر
حفره ۱۵2.5 mm15حفره دار51000۲۵ متر
حفره ۲۰2.5 mm20حفره دار56000۲۵ متر
حفره ۲۵2.5 mm25حفره دار73000۲۵ متر
حفره ۳۰2.5 mm30حفره دار82000۲۵ متر
اتو تبریاستعلام تلفنی
گیره استعلام تلفنی
سبد خرید