واتراستاپ های هیدروفیلی بر پایه لاستیک ولکانیزه نشده TPE بوده و برای آب بندی درزهای اجرایی مناسب می باشد . این محصول در تماس با آب افزایش حجم می یابد و این افزایش حجم پس از ۱۴ روز به حدود ۴۰۰ درصد می رسد . افزایش حجم در واتراستاپ های هیدروفیلی ۶ ساعت بعد از نفـوذ آب آغاز می شود . نکته قابل توجه در مورد واتراستاپ های هیدروفیلی این است که فقط باید در درزهای اجرایی مورد استفاده قرار گیرد و استفاده از آن در درزهای انبساطی ممنوع است .

تمام سطوح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه ذرات چسبیده و سست باشند. نوار واتر استاپ بایستی توسط چسب یا میخ در محل شیار موجود در بتن کف ثابت شود، سپس با فاصله کوتاهی بعد از آن بتن ریزی انجام گردد. دستورالعمل آب بندی فصل مشترک دیوار و کف بتنی قبل از استفاده باید نسبت به آماده سازی سطح اقدام نمود
ابتدا نوار واتر استاپ هیدروفیلی را با دست در محل شیار قرار دهید. دقت نمائید واتر استاپ از لبه ها دارای حداقل cm 8 فاصله باشد. واتر استاپ هیدروفیلی را با چسب، میخ و یا پیچ ثابت نگه دارید. حداکثر فاصله میخ ها یا پیچ ها از همدیگر نباید از cm 25 تجاوز کند. در انتهای رول ها حداقل cm 3 اورلپ لحاظ شود. توصیه می شود پیش از قرار دادن واتر استاپ در محل شیار، بر روی سطحی که در زیر دیوار قرار می گیرد یک لایه از مواد آب بند کننده پایه سیمانی نفوذگر و کریستال شونده به صورت آبکی اعمال شود. در اتصالات عمودی و افقی گوشه های واتر استاپ هیدروفیلی را با کاتر در زاویه ۴۵ درجه بریده و تکه عمودی نوار را بر روی تکه افقی آن قرار دهید. برای اتصال به شکل + می توانید ۴ تکه از نوار را با زاویه ۴۵ درجه و به شکل نوک پیکان برش دهید. سپس این ۴ تکه را به هم متصل نمائید و آن ها را با پیچ یا میخ ثابت نمائید. برای اتصال T شکل دو تکه ساده نوار را به صورت عمود بر یکدیگر قرار دهید و آن ها را با پیچ یا میخ ثابت نمائید. بتن ریزی باید با فاصله کوتاهی بعد از قرار گیری نوار و واتر استاپ انجام شود.
به مدت دو سال در شرایط طبیعی در بسته بندی اصلی قابل نگهداری است.