این ماده نوعی الاستومتر بر پایه لاستیک بیتومن رابراست وبرای پر نمودن و آب بندی درزهای انبساط واجرایی

مورد استفاده قرار می گیرد. این ماستیک برای اجرا می بایست تا حالت روانی و سیالیت حرارت داده شده و در
درزهای افقی و عمودی مورد استفاده قرار گیرد.

ابتدا باید درزهای مورد نظر را از هر نوع آلودگی ، گرد و غبار و چربی تمیز نمود. برای ذوب این محصول باید از
حرارت غیر مستقیم استفاده کرد. در حین ذوب هم زده شود تا از گرم شدن غیر یکنواخت جلوگیری به عمل آید.
ماکزیمم دمای ذوب ۱۷۰ درجه سانتی گراد است و مقدار مجاز نباید از این حد تجاوز کند. پس از رسیدن به حالت
روانی و سیالیت مناسب با روش های تزریق و یا ملاقه کارگاهی قابل اجرا می باشد.

با توجه به تعداد درزها، حجم درزها و دانسیته ماستیک مقدار مورد نیاز باید محاسبه شود.

به عنوان درزگیر انعطاف پذیر در درزهای انبساط و اجرایی
جاده های بتنی، کف پارکینگ های طبقاتی، کف فرودگاه ها
درزگیر برای سطوح آسفالته و کارخانجات صنعتی

چسبندگی بسیار خوب به اکثر مواد
مقاوم در برابر شره کردن در هوای گرم
حفظ استحکام و عدم شکست
مقاوم و پایدار در برابر روغن ها و مواد نفتی
مقاوم در برابر آب دریا، باران و شرایط جوی مختلف
انعطاف پذیر و مقاوم برابر با طول عمر سازه

این ماده آتش زا بوده لذا در حین نگهداری و استفاده از آن رعایت تمام نکات ایمنی الزامی است . از تماس این ماده با
چشم و پوست جلوگیری شود. لذا استفاده از عینک محافظ و دستکش در حین کار با این ماده توصیه می گردد.

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

بسته ۲۰ و ۲۵ کیلویی