اسپیسر هارد فیکس ، یکی از پرمصرف ترین قطعات در بین اسپیسرها می باشد که دارای تحمل بار نقطه ای تا ۳۰۰ کیلوگرم
در مترمربع می باشد و بیشترین مصرف آن در فونداسیون ها است و برای سایز میلگرد ۱۰ تا ۳۲ مناسب می باشد . و در
سایزهای ۵ / ۲ سانت تا ۱۰ سانت تولید می شود .از این فاصله نگهدار در فونداسیون های رادیه و نواری مورد استفاده قرار
میگیرد

اسپیسر هارد فیکس دارای دو شاخک قفل کن می باشد و قادر به نگهداری میلگردهای با سایز مختلف در داخل خود می باشد. اسپیسر هارد فیکس به صورت عمودی در زیر میلگردهای اصلی قرار می گیرد.

در فونداسیون ها و کف های نیمه سنگین: ۴ عدد در هر متر مربع می باشد
درکف های فوق سنگین: ۶ الی ۱۰ عدد در هر متر مربع با توجه به حجم سازه
تیر ها و پوترها: ۳ عدد در هر متر طول

استفاده از اسپیسر هارد فیکس برای میلگردهای ۱۸ الی ۳۲ میلیمتر و به طور کل شبکه های میلگردی سنگین پیشنهاد می گردد.