گروت

گروت ها و مواد ترمیمی شرکت زرلو شیمی بر پایه سیمان ، اپوکسی و به منظور پر کردن فضا های خالی و حفره ها و ترک های بزرگ به کار می رود
null

گروت اپوکسی

ملاتی است ۳ جزئی و فاقد روانی، که برای کار در سطوح افقی و عمودی و بالاسری مناسب است. از گروت اپوکسی به عنوان ملات مقاوم در برابر …

null

گروت منبسط شونده

با مقاومت اولیه و نهایی بالا و زودرس است که بستگی به دمای آب و هوای محیط و زمان مصرف دارد. این ملات هنگام ترکیب با آب خصوصیات انیساط حجمی دو مرحله ای است.

null

گروت ویژه

محصولی پایه سیمانی بدون انقباض می باشد که با حصول مقاومت فشاری ۲۸ روزه حدود ۷۰۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع ترکیبی مناسب برای عملیات نصب و…

null

ترمیم کننده بتن

ملاتی تعمیری بر پایه سیمان و آماده مصرف می باشد که پس از افزودن آب لازم، خمیر تعمیری دارای الیاف و با مقاومت بالا به وجود می آورد. ترمیم کننده بتن ملاتی بدون انقباض می باشد.