ترمیم کننده بتن ، ملاتی تعمیری بر پایه سیمان و آماده مصرف می باشد که پس از افزودن آب لازم ، خمیر تعمیری
دارای الیاف و با مقاومت بالا به وجود می آورد . ترمیم کننده بتن ملاتی بدون انقباض می باشد که از نفوذ پذیری
و دوام طولانی برخوردار می باشد و از آنجایی که از چسبندگی قابل توجهی به سطوح زیر کار برخوردار می
باشد . ترمیم کننده بتن برای ترمیم و رفع آسیب دیده گی های سطحی در سازه ها و نماهای بتن به کار می رود

ابتدا سطح زیر کار از هرگونه چربی و غبار کاملا ا تمیز می گردد، سپس ۳ حجم از پودر ترمیم کننده بتن را با ۱
حجم آب داخل یک همزن ریخته و تا به دست آمدن خمیری همگن عمل اختلاط را ادامه می دهیم ، ملات ترمیم کننده
بتن بدست آمده را بوسیله ماله یا کاردک روی سطح اجرا می نماییم .

میزان مصرف ترمیم کننده بتن بسته به شرایط محیط کار و میزان آسیب دیدگی سطوح متغیر است ، ولی به طور
معمول برای پوشش یک متر مربع به ضخامت ۱ میلی متر حدود ۱ / ۵ کیلو ترمیم کننده مورد نیاز می باشد .

تعمیر و ترمیم ترک خوردگی ها و شکستگی ها
هموار نمودن سطح
پر نمودن حفره ها و نا همواری های بتن
زیرسازی کف و دیوارها قبل از نصب پوشش جدید

ترمیم کننده بتن از چسبندگی خوبی به انواع زیرسازی های سیمانی برخوردار است
ترمیم کننده بتن هرگز دچار جمع شدگی و ترک خوردگی نمی شود
ترمیم کننده بتن بدون انقباض بودن ملات موجب اطمینان از اتصال سطح بتنی می شود
ترمیم کننده بتن در برابر سیکل های یخبندان ، ذوب و مواد یخ زدا مقاوم است

هنگام مصرف ترمیم کننده بتن از دستکش عینک و ماسک استفاده نمایید .
در صورت برخورد ترمیم کننده بتن با پوست یا چشم فورا با آب بشویید .
در صورت بلعیده شدن ترمیم کننده بتن فور اا به پزشک مراجعه کنید .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

کیسه ۲۵ کیلویی