عایق امولسیونی ، مایع غلیظی به صورت امولسیون است که می توان آنرا به صورت خالص یا رقیق شده با آب
استفاده نمود که پس از مصرف آب آن تبخیر شده و یک لایه مقاوم و قابل انعطاف بوجود می آورد که در آب حل
نمی گردد . عایق امولسیونی نوعی عایق رطوبتی است که نیاز به گرم کردن ندارد و در دمای نرمال مورد استفاده
قرار می گیرد .

ابتدا عایق امولسیونی را با مقادیر مساوی آب رقیق نموده و یک لایه به صورت پرایمر بر روی سطح اجرا نمایید .
پس از خشک شدن لایه اول (پرایمر) زمانی که دست به سطوح نچسبد ، لایه دوم و پوشش دهی اصلی توسط عایق
امولسیونی انجام می گردد در صورت اجرا عایق امولسیونی بر روی کف و بتن مگر، عملیات پوشش دهی عایق
امولسیونی با روش ریزش ماده بر روی مقاطع افقی و تسطیح آن با تی و در سایر موارد عملیات پوشش دهی توسط
اجرا با قلم مو یا برس انجام می شود .

بسته به سطوح کار مورد نظر می باشد، اما هر کیلوگرم عایق امولسیونی در حدود ۱ الی ۲ متر مربع را پوشش می
دهد .

محافظت از سطوح بتنی و فلزی
عایق کاری دیوارهای حایل ، زیر زمین ها و تونل ها
پوشش فونداسیون ها و سطوحی که با خاک یا یون های مخرب بتن در تماس می باشند

عایق امولسیونی پس از خشک شدن یک لایه قابل انعطاف به جا می گذارد
عایق امولسیونی چسبندگی زیاد به سطوح فلزی و بتنی دارد
عایق امولسیونی مقاوم در برابر نمک ها ، یون های کلروسولفات و فاقد حلال های نفتی می باشد
بدون افتادگی و شُره پس از اجرا
عایق امولسیونی قابلیت انحلال درآب پیش از خشک شدن و عدم انحلال درآب پس از خشک شدن دارد
عایق امولسیونی قابلیت اجرا در دمای + ۵ تا + ۷۰ درجه سانتیگراد را دارا می باشد
غیر قابل اشتعال ، سهولت و سرعت اجرا

عایق امولسیونی در محدوده خطر ساز برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود نباید بلعیده شود یا با
چشم تماس داشته باشد.
توصیه می گردد در هنگام کار کردن با هرگونه ماده شیمیایی از ماسک ، دستکش و عینک ایمنی استفاده شود .
در صورت برخورد اتفاقی عایق امولسیونی با پوست یا چشم باید فور ا با آب شیرین فراوان شسته شود .
عایق امولسیونی آتش زا نیست .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

سطل ۲۵ کیلویی