اسپیسر دابل فیکس ، مناسب برای سازه های دومش که به صورت نر و ماده می باشد ودر سایزهای مختلف تولید
می شود . قسمت تحتانی در ارتفاع ۵ / ۲ سانت ، ۳ سانت و یا ۵ سانت و قسمت فوقانی در سایزهای ۹ سانت الی ۱۵
سانت تولید می شود . پایه دابل فیکس دارای چهار پایه با ارتفاع های ۵ / ۲ و ۴ در دو طرف می باشد و قسمت هد از
ارتفاع ۸ الی ۱۸ سانتی متر تولید می شود.

ابتدا پایه اسپیسر + هد اسپیسر با هم مونتاژ شود و روی سطح قرار داده شود. سپس میلگردهای زیرین شبکه روی پایه قرار داده شود. در مرحله بعد میلگردهای بالایی روی قسمت کارگیر هد اسپیسر جاگذاری شود.

دال های دو شبکه: میزان مصرف ۴ عدد در هر متر مربع می باشد.

عدم استفاده از اسپیسر دابل فیکس در دال های دو شبکه موجب عدم دقیق بودن فاصله شبکه های میلگردی از یکدیگر و در نتیجه ایجاد خوردگی و تخریب بتن در دراز مدت می گردد.