کیورینگ، با ایجاد یک لایه نازک بر روی سطح بتن پس از پایان عملیات بتن ریزی، باعث انعکاس بخش عمده ایی
از تابش نور خورشید و جلوگیری از تبخیر سریع آب بتن و بالا رفتن دمای سطح بتن شده و عاملی مهم در افزایش
کیفیت نهایی بتن می باشد . کیورینگ شرایطی ایده آل جهت عمل آوری و نگهداری بتن فراهم می سازد . شرایط
عمل آوردن بتن ارتباط مستقیم با مقاومت و دوام بتن دارد.

اجرای کیورینگ می بایست به محض اتمام بتن ریزی یا همزمان با باز نمودن قالب ها انجام پذیرد . در صورت
بروز تأخیر ، لازم است ابتدا سطح بتن آب پاشی و اشباع شود و بعد از آن کیورینگ اجرا گردد . در مناطق گرمسیر
با بتن ریزی های حجیم لازم است ضخامت فیلم ماده کیورینگ روی سطح ، برای مقاومت در برابر فشار تبخیر آب
بتن بیشتر باشد ، لذا پاشش کیورینگ روی سطح طی دو مرحله و با فواصل حدود ۰ / ۵ الی ۱ ساعت انجام پذیرد .

عمل آورنده سطحی کیورینگ بتن قبل از مصرف خوب تکان داده شود ، سپس با استفاده از یک افشانه پمپی با
حرکت رفت و برگشتی روی بتنی که بتازگی آب سطحی آن از دست رفته اسپری نمایید . ۱ لیتر از کیورینگ های
مذکور قادر است ۴ الی ۵ متر مربع از سطح را پوشش دهد . که یک پوسته با ضخامت ۵ الی ۱۰ میکرون به وجود
می آورد .

بتن ریزی در مناطق باد خیز و مناطق گرمسیر و خشک
بتن ریزی در مناطق وسیع اعم از باند فرودگاه ، کانال های آب روباز
بتن ریزی در مناطقی که عمل آوری بتن به روش آب پاشی و مرطوب نگه داشتن مقدور نمی باشد

کاهش سرعت تبخیرآب بتن دراثر ایجاد یک لایه نازک روی سطح خارجی بتن
عدم نیاز به آب پاشی مداوم و مرطوب نگه داشتن بتن
محبوس نمودن آب اختلاط بتن برای پیشرفت واکنش هیدراسیون
جلوگیری از انقباض و ترک های ناشی از تبخیر سریع آب بتن
کاهش نفوذ پذیری سطحی بتن
جلوگیری از پوسته شدن سطحی بتن
بدون ایجاد تغییر در رنگ سطوح بتنی

زمان اجرای کیورینگ از ماسک ، دستکش لاستیکی و عینک ایمنی استفاده کنید .
در صورت برخورد اتفاقی کیورینگ با چشم یا پوست با آب شیرین فراوان شستشو دهید .
در صورت بلعیده شدن و تماس کیورینگ با دهان سریع ا به پزشک مراجعه شود .
در هنگام اسپری نمودن کیورینگ ، بخارات متصاعد را استشمام نکنید .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

گالن ۲۰ کیلویی