سخت کننده بتن پودری آماده مصرف، متشکل از سیمان، سنگدانه سیلیسی و گرانول فلزی ضد زنگ همراه با مواد
افزودنی شیمیایی و معدنی بتن می باشد. سخت کننده بتن از فرمولاسیون خاصی برخوردار است که توانایی ارتقای
کیفی شیرابه های سطحی و ضعیف بتنی حاصل از حرکت آب وشیرابه های آهکی به سطح بتن را داشته و مقاومت
سایشی و ضربه پذیری سخت کننده بتن را در برابر عوامل فرساینده چون تردد انسانی یا ماشین آلات صنعتی بهبود
می بخشد. از مزایای سخت کننده بتن ، صرفه جویی اقتصادی قابل ملاحظه در مقایسه با دیگر روش های سخت کننده
کف می باشد.

قبل از اجرای سخت کننده بتن توجه کنید تا بتن کف از ویژگی های قابل قبولی چون عیار سیمان حدود ۳۵۰ ، روانی
حدود ۷۰ تا ۹۰ میلی متر در مقیاس اسلامپ، نسبت آب به سیمان کمتر از ۰ / ۵ و هوای کمتر از ۳ % برخوردار
باشد. بهترین زمان برای اجرای سخت کننده بتن هنگامی است که سطح نهایی بتن نه خیلی خیس و نه خشک می باشد.
برای این منظور مقدار ۳ تا ۷ کیلوگرم از پودر سخت کننده بتن (بسته به کاربری سطح) را با دست یا ابزار مناسب
بر روی سطح پاشیده، وقتی که به دلیل جذب رطوبت شاهد تغییر رنگ پودر سخت کننده بتن می باشید با استفاده از
ماله کشی دستی نسبت به صافکاری سطح اقدام کنید.
توجه شود که دستیابی به بهترین سطح نهایی ممکن چه از جهت زیبایی و چه از دیدگاه مقاومتی تنها در صورت
استفاده از ماله پروانه ای (برقی) مقدور می باشد. برای این منظور وقتی سطح خشکه پاشی شده، به وسیله سخت
کننده بتن ، آن اندازه استحکام یافت، تا بتواند وزن یک نفر را تحمل کند می توان از ماله پروانه ای استفاده کرد. در
خاتمه عملیات پرداخت سطحی، اضافی پودر خشک را جارو کنید.

سخت کننده بتن، بهترین راه حل برای رفع آسیب پذیری سطحی بتن می باشد که با بهبود توان سایشی و ضربه پذیری
لایه سطحی بتن کف مناسبی برای ترددهای سبک و متوسط در انبارها،پارکینگ های اتومبیل، آشیانه هواپیما، هلی پد،
کارگاه های نیمه صنعتی، کارواش ها و نواحی بارگیری بوجود می آورد. همچنین استفاده از سخت کننده بتن زمانی
که به کف های ضد گرد و غبار نیاز است پیشنهاد می شود.

از تماس این ماده با چشم و پوست جلوگیری شود. در صورت تماس با پوست آن را به وسیله حلال نفتی زدوده و
سپس با آب و صابون شست و شو داده شود. و چنانچه با پوست تماس یافت از آب و صابون استفاده شود .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

کیسه ۲۰ کیلوگرم