آنی گیر بتن، نوعی ترکیب آماده بر پایه سیمان می باشد که در مواردی که سازه بتنی دچار نشت شدید باشد مورد استفاده قرار
می گیرد آنی گیر بتن با تسریع در امر واکنش هیدراسیون در مدت زمان کمتر از ۱۰ ثانیه سخت می شود و مانع از نشت و
عبور آب می گردد . آنی گیر نوعی ماده آب بند کننده فوری می باشد که پس از مخلوط شدن با آب خمیری قدرتمند برای انسداد
آنی نشت های پر فشار می سازد .

درز بتن یا سنگ را به صورت جناقی ( V شکل ) بازکنید و قبل از اجرای آنی گیر ، سطح را عاری از هرگونه مواد سست و زائد
گردانید . پر کردن درز را از سطوح مجاور به سوی مرکز نشت انجام دهید . بعد از پر کردن کامل درز و رفع نشت ، آن را با
بتن یا سنگ هم سطح نمایید ، در قسمت هایی که فشار زیادی وجود دارد از یک لوله باریک جهت زهکشی ، استفاده کنید و
سپس حول آن را با آنی گیر رفع نشت کنید . در پایان لوله را برداشته یا ببرید و موضع باقیمانده را به روش فوق آب بندی کنید

توجه ۱ : بهترین روش اختلاط پودر آنی گیر با آب با استفاده از دست (با دستکش) می باشد .
توجه ۲ : همیشه آن مقدار از پودر آنی گیر را با آب مخلوط کنید که در مدت زمان کمتر از ۲۰ ثانیه مورد استفاده قرار گیرد .
نکته : میزان ترکیب پودر آنی گیر بتن به آب ۳ به ۱ می باشد .

میزان مصرف آنی گیر بتن بر اساس حجم سوراخ و یا عمق شیار مشخص می گردد ولی بطور معمول می توان گفت برای یک
متر مربع به ضخامت ۵ میلیمتر در حدود ۶ کیلوگرم از آنی گیر بتن مصرف می گردد .

قطع آنی هر گونه نشت آب
آب بندی محل درزها و مجاری عبور آب مقاطع بتنی سنگی
محافظت و آب بندی سازه های ذیل :
تونل ها ، سد ها و مخازن ، سازه های زیر زمینی و مدفون
چاله آسانسور و استخرها ، لوله ها و کانال ها

آنی گیر باعث گیرش سریع و امکان بهره برداری سریع از سازه
پایدار و دائمی
حفظ کیفیت به مدت عمر سازه مورد کاربرد
چسبندگی عالی به انواع مصالح مخصوص ا بتن ، سنگ و آجر
بدون انقباض و ترک خوردگی
سهولت اختلاط با آب

آنی گیر بتن در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست نیست .
آنی گیر قلیایی می باشد حتم ا در زمان استفاده از دستکش ،عینک و لباس کار استفاده نمائید .
در صورت بلعیده شدن آنی گیر بتن فور ا به پزشک مراجعه شود .
این ماده آتش زا نیست .
این ماده در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست نیست .
از تماس با چشم و دهان و مواد غذایی خودداری گردد .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

کیسه ۲۰ کیلویی