هوازای بتن افزودنی است جهت ایجاد حباب های میکروسکوپی میلیونی هوا در بتن که باعث افزایش دوام و مقاومت
بتن در برابر تخریب ناشی از یخ زدگی و نمک های ویژه ذوب می گردد . البته در مواردی که مخلوط بتنی دارای
دانه بندی مناسبی باشد استفاده از هوازای بتن بین سنگدانه ها ، کاهش آب انداختگی مخلوط را به شکل چشمگیری
ارائه می دهد .

این محصول را می توان با تمام آب اختلاط بتن یا بخشی از آن مخلوط کرده و به بتن اضافه نمود یا می توان به
مخلوط بتن آماده افزود و پس از اختلاط کامل بتن ریزی را آغاز نمود .

بهترین میزان مصرف این محصول با انجام سلسله آزمایشات مختلف در شرایط کارگاهی تعیین می شود . میزان
معمول مصرف ماده افزودنی حباب ساز بتن در هر ۱۰۰ کیلوگرم از مواد سیمانی بتن ۰ / ۲ الی ۰ / ۵ درصد وزن
سیمان مصرفی می باشد .

باند فرودگاه ها ، راه های بتنی ، عرشه پل ها
کلیه سطوح وسیع بتنی که در معرض یخبندان قرار دارند
ساخت بتنی مطلوب برای سدها و مخازن و شبکه های
آبیاری و زهکشی
بتن ریزی در مناطق سردسیر
ساخت جداول و کفپوش های بتنی.

هوازای بتن باعث افزایش مقاومت بتن در برابر سیکل های ذوب و انجماد می شود
کاهش نفوذ پذیری بتن
کاهش پوسته شدن سطح بتن به علت تولید حباب ریز هوا
هوازای بتن باعث کاهش آب انداختگی و جداشدگی سنگدانه ها به علت افزایش چسبندگی و قوام بتن می شود
هوازای بتن موجب افزایش کارایی بتن مخصوص ا در بتن هایی که فقر ریز دانه دارند می شود

از تماس هوازای بتن با چشم و پوست خود داری نمایید .
در صورت تماس هوازای بتن با چشم و پوست حتم ا محل تماس را با آب فراوان بشویید و به پزشک مراجعه نمایید .
در صورت نوشیدن هوازای بتن سریع ا بیمار را به پزشک انتقال دهید .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

گالن ۲۰ کیلویی