چسب سنگ آنتیک خمیری ، چسب سنگی بر پایه پلیمرهای مصنوعی ، پودرهای میکرو معدنی ساخته شده است که
جهت نصب سنگ آنتیک و آجر روی سطوح عمودی مناسب می باشد . چسب سنگ آنتیک خمیری به جهت استفاده
آسان و انعطاف پذیری ، بهترین چسب برای استفاده در محیط های داخلی جهت نصب سنگ آنتیک و آجر می باشد .
وجود افزودنی های شیمیایی در چسب بتن اپوکسی باعث شده است که پس از سخت شدن کماکان دارای انعطاف باشد
و در اثر انبساط و انقباض ساختمان از شکستن یا ترک خوردگی سنگ آنتیک و آجر جلوگیری می نماید .

سطح مورد نظر را از آلودگی ها ، گرد و غبار ، روغن و . . . کامل ا پاک کرده و سپس در حالت های مختلف به
طریق زیر عمل میکنیم:
با کاردک شانه دار چسب سنگ آنتیک را حداکثر یک متر مربع و ضخامت ۳ الی ۴ میل بر روی دیوار پهن نمائید و
در مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه سنگ آنتیک را روی چسب نصب نمایید .

میزان مصرف چسب سنگ آنتیک بستگی به وضعیت زیرکار )تخلخل و ناهمواری و شیارهای کاشی دارد( به طور
معمول هر ۲ / ۵ کیلو گرم چسب سنگ برای یک متر مربع کافی می باشد .

نصب سنگ آنتیک ، آجر ، کاشی و سرامیک روی دیوار و کف چسباندن کاشی و سرامیک و سنگ های طبیعی و مصنوعی
چسب سنگ آنتیک قابل نصب بر روی انواع سطوح بتنی ، گچی ، سنگی و . . . می باشد
قابل استفاده در سازه ای که دارای کشش و انبساط و انقباض باشد

استحکام و مقاومت و چسبندگی فوق العاده زیاد
کاربرد آسان و سرعت در اجرا
انعطاف پذیری مناسب در مقابل لرزش ها و حرکت های محدود ساختمان
چسب سنگ آنتیک مقاوم در برابر رطوبت می باشد

استفاده از عینک و دستکش الزامی می باشد .
در صورت تماس چسب سنگ آنتیک با پوست سریع شستشو شود .
در صورت تماس چسب سنگ آنتیک با چشم حداقل ۱۵ دقیقه با آب تمیز شستشو شود .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

بسته ۵ و ۵ / ۱۲ کیلویی