ضد یخ بتن

ضدیخ بتن شرکت زرلوشیمی بر پایه نمک های معدنی و کلسیم کلراید تولید و باعث افزایش گرمازایی در بتن می شود
null

ضد یخ با کلراید پودری

این محصول بر پایه کلراید و نیترات های سدیم و کلسیم و ماده افزودنی شتاب دهنده واکنش هیدراتاسیون که برای بتن ریزی در سرمای شدید طراحی شده است و …

null

ضدیخ مایع بدون کلراید

این محصول بر پایه کلراید و نیترات های سدیم و کلسیم و ماده افزودنی شتاب دهنده واکنش هیدراسیون که این محصول از محصولات شیمی ساختمان برای بتن ریزی در هوای سرد …

null

ضدیخ با کلراید مایع

این محصول بر پایه کلراید و نیترات های سدیم و کلسیم و ماده افزودنی شتاب دهنده واکنش هیدراتاسیون که برای بتن ریزی در سرمای شدید طراحی شده است و …