ضد یخ (باکلراید) یا ضد یخ ملات ، بر پایه کلراید و نیترات های سدیم و کلسیم و ماده افزودنی شتاب دهنده واکنش
هیدراتاسیون که برای بتن ریزی در سرمای شدید طراحی شده است و گیرایی بتن را از ۱۲ ساعت به ۴ الی ۵ ساعت
تقلیل می دهد . ضد یخ (باکلراید) یا ضد یخ ملات مخصوص استفاده در ساخت بتن های غیر مسلح می باشد. قیمت ضد یخ نسبت به اکثر شتاب دهنده ها مناسب می باشد.

ضد یخ با کلراید یا ضد یخ ملات را میتوان با آب اختلاط بتن ترکیب نمود و یا آن را پس از اختلاط همه اجزای بتن
مخلوط نمود و همچنین میتوان ماده را در زمان ساخت بتن در بچینگ و یا به بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود
، توجه شود تا به مقداری که ضدیخ استفاده می شود از آب بتن کاسته شود .

میزان مصرف ضد یخ (باکلراید) یا ضد یخ ملات به برودت هوای محیط برای ۸ الی ۱۲ ساعت بعد از بتن ریزی و
همچنین عیار بتن بستگی دارد . لذا پیش بینی تغییرات دمای محیط به منظور تعیین دقیق مقدار مصرف باید همواره
مورد توجه قرار بگیرد .

جهت جلوگیری از یخ زدن بتن های غیر مسلح
شن ریزی در مناطق سرد و یخبندان
گیرش سریع بتن جهت استفاده سریع از سازه بتنی و قالب ها
زمانی که افت سریع دما پیش بینی می گردد
انجام کارهای ترمیمی در هوای سرد و یخبندان

ضد یخ (باکلراید) یا ضد یخ ملات باعث تشدید حرارت زایی بتن می شود
کاهش نقطه انجماد بتن
تسریع زمان گیرش اولیه
سازگار با انواع سیمان های پرتلند
ضد یخ )باکلراید(یا ضد یخ ملات باعث افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن می شود
افزایش سرعت هیدراسیون

ضد یخ (باکلراید) یا ضد یخ ملات آتش زا نیست .
در صورت برخورد اتفاقی ضد یخ (باکلراید) یا ضد یخ ملات با پوست یا چشم باید فور ا با آب شیرین فراوان شسته
شود .
ضد یخ (باکلراید) یا ضد یخ ملات در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد .
درصورت بلعیده شدن ضد یخ (باکلراید) یا ضد یخ ملات فور ا به پزشک مراجعه شود .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

گالن و کیسه ۲۰ کیلویی