ضدیخ مایع بتن (بدون کلراید) مایعی بر پایه نیترات سدیم و کلسیم و ماده افزودنی شتاب دهنده واکنش هیدراسیون که
برای بتن ریزی در سرمای شدید طراحی شده است که این نوع محصول از محصولات شیمی ساختمان محسوب می شود و گیرایی بتن را از ۱۲ ساعت به ۴ الی ۵ ساعت تقلیل می دهد
. ضدیخ مایع بتن (بدون کلراید) مخصوص استفاده در بتن های مسلح می باشد.

ابتدا سطح قالب ها و آرماتورها را از آب و برف و یخ بزدایید . در صورت امکان آنها را گرم نمایید تا دمای آنها به
بیش از ۵ درجه سانتیگراد برسد . دمای بتن از محدوده ۶ درجه سانتیگراد کاهش پیدا نکند . در صورت امکان با
پوشش مناسب درجه حرارت بتن را حفظ نمایید . این محصول را میتوان با آب اختلاط بتن ترکیب نمود و یا آنرا پس
از اختلاط همه اجزای بتن مخلوط نمود . و همچنین میتوان ماده را در زمان ساخت بتن در بچینگ و یا به بتن آماده
در تراک میکسر اضافه نمود ، توجه شود تا به مقداری که ضد یخ استفاده می شود از آب بتن کاسته شود .

میزان مصرف ضدیخ مایع بتن (بدون کلراید) ضد یخ به برودت هوای محیط برای ۸ الی ۱۲ ساعت بعد از بتن ریزی
و همچنین عیار بتن بستگی دارد . لذا پیش بینی تغییرات دمای محیط به منظور تعیین دقیق مقدار مصرف ضدیخ مایع
بتن (بدون کلراید) باید همواره مورد توجه قرار بگیرد .

جهت جلوگیری از یخ زدن بتن های مسلح و غیر مسلح
بتن ریزی در مناطق سرد سیر و یخبندان
گیرش سریع بتن جهت استفاده سریع از سازه بتنی و قالب ها
زمانی که افت سریع دما پیش بینی می گردد
انجام کارهای ترمیمی در هوای سرد و یخبندان

ضدیخ مایع بتن (بدون کلراید) باعث تشدید حرارت زایی بتن می شود
افزایش سرعت هیدراسیون و کاهش نقطه انجماد بتن
تسریع زمان گیرش اولیه
سازگاری با انواع سیمان های پرتلند
ضدیخ مایع بتن (بدون کلراید) موجب افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن می گردد

ضدیخ مایع بتن (بدون کلراید) آتش زا نیست
در صورت برخورد اتفاقی ضدیخ مایع بتن (بدون کلراید) با پوست یا چشم باید فورا با آب شیرین فراوان شسته شود
ضدیخ مایع بتن (بدون کلراید) در محدوده مواد خطر ساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد
درصورت بلعیده شدن ضدیخ مایع بتن (بدون کلراید) فور ا به پزشک مراجعه شود

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

گالن ۲۰ و بشکه ۲۲۰ لیتری