چسب بتن آب بند، مایع غلیظ پلیمری با حالت امولسیونی می باشد . این چسب ها عموم ا محلولهای کلوئیدی از
پلیمرهای مختلف در آب هستندکه مقاومت کششی و خمشی و همچنین دوام بتن را افزایش می دهند . بیشترین استفاده
از چسب بتن آب بند مربوط به کارهای تعمیراتی می باشد ، زیرا این افزودنی با ملات ، مخلوط همگن و یکنواختی
تشکیل میدهد که ضمن آنکه مانع از تراوش آب و تفکیک دانه های ریز و درشت می شود و میزان چسبندگی بتن تازه
را با ملات قدیمی زیرآن افزایش می دهد. چسب بتن آب بند پیش از خشک شدن قابلیت انحلال در آب را دارد و پس
از خشک شدن به هیچ عنوان در آب حل نخواهد شد .

به منظور افزایش نفوذ ناپذیری سطح : سطح ملات یا بتن باید تمیز و فاقد گرد و غبار و چربی باشد سپس چسب بتن
آب بند را به نسبت ۱ به ۱ یا ۱ به ۲ با آب آمیخته کنید سپس با قلم وغلطک یا پیستوله سطح مورد نیاز در ۲ نوبت با
فاصله ۱ تا ۳ ساعت آغشته نمایید .
به منظور افزایش نفوذ ناپذیری داخلی : چسب بتن آب بند را به نسبت ۱ به ۳ یا ۱ به ۵ با آب به خوبی آمیخته کنید
سپس اجزای خشک ملات را به محصول اضافه نمایید . از مواد عمل آورنده به مدت ۵ روز استفاده گردد .
به منظور چسبندگی ملات جدید به قدیمی
برای استفاده از چسب بتن به این منظور کافیست ابتدا روش استفاده از این محصول برای نفوذ ناپذیری سطح انجام
گردد )که در بالا توضیح داده شد( سپس نفوذ نا پذیری داخلی در ملات جدید انجام گیرد .