زودگیر شاتکریت مایع ، افزودنی مؤثر در کاهش سریع زمان گیرش و افزایش روند سخت شدن ملات و بتن است
که کاربرد ویژه ای در عملیات بتن پاشی شاتکریت و کارهای ترمیمی سازه های بتنی دارد .

زودگیر شاتکریت مایع می بایست پس از آماده شدن بتن به مخلوط اضافه شود و پس از اختلاط کامل سریع ا عملیات
بتن ریزی یا شاتکریت را انجام شود .

بر حسب عیار بتن ، زمان گیرش لازم و دمای محل اجرا ، میزان مصرف دقیق زودگیر شاتکریت مایع تعیین می
گردد . اما عموم ا میزان مصرف ۲ الی ۷ درصد وزن سیمان مصرفی می باشد .

بتن پاشی یا شاتکریت
بتن ریزی در سطوح شیب دار
قابل استفاده در محل هایی که امکان قالب بندی وجود ندارد
انجام کارهای ترمیمی در سازه های بتنی
کانال ها و تونل ها
بتن ریزی در هوای سرد
تسریع زمان باز نمودن قالب ها

تسریع در زمان گیرش
حصول مقاومت بالاتر در زمان کوتاهتر
زودگیر شاتکریت مایع باعث کاهش زمان لازم جهت نگهداری و محافظت از بتن
افزایش دمای هیدراسیون
جلوگیری از یخ زدگی بتن
افزایش چسبندگی بتن

زودگیر شاتکریت مایع در محدوده مواد خطرساز و مضر برای سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به
هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد .
در صورت برخورد اتفاقی زودگیر شاتکریت مایع با پوست یا چشم باید فور ا با آب شیرین فراوان شسته شود .
در صورت بلعیده شدن زودگیر شاتکریت مایع فور ا به پزشک مراجعه شود .
از تحریک مصدوم به تهوع خودداری کنید .
زودگیر شاتکریت مایع آتش زا نیست .

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه
شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید
بهترین دما : + ۱۰ الی + ۳۰ درجه سانتیگراد

گالن ۲۰ کیلویی