مکمل بتن زودگیر

محصولی کار آمد بر پایه روانسازهای کربوکسیلاتی ، دوده سیلیسی ، فیلرها و الیاف پلی پروپیلن و مواد افزودنی زودگیر کننده بتن می باشد که باعث بهبود خواص رئولوژیک بتن در حالت خمیری و ارتقاء خواص در بتن سخت شـده خواهد شد . این مـاده موجب افزایش کارایی بتــن در حالت خمیری و افزایش دوام و پایایی بتــن سخت شده از طریق رفع جـذب آب و قطع و کاهش شدید نفوذ پذیری می شود، ژل میکروسیلیس زودگیر موجـب تسریع زمان گیرش بتن شده و برای بتن ریزی در شرایط آب و هوای سرد مناسب است.

بتن ریزی در شرایط آب و هوای سرد و یخبندان

ساخت بتن های مقاوم و با دوام

تولید بتن های نفوذناپذیر و آب بند

تولید بتن های مسلح با حذف آرماتورهای حرارتی

ساخت بتن کلیه المان های سازه بتنی

اجرای بتن اسکله ها ، استخر ، پل ها ، مخازن ، تصفیه خانه ها و …

بتن ریزی در مناطق تحت حمله یون های مخرب شیمیایی

ساخت بتن اسکله ها ، پل ها ، مخازن ، منابع و . . .

ساخت بتن تصفیه خانه ها ، استخرها ، کانال ها و . . .

خواص و اثرات مکمل بتن زودگیر 

کاهش میزان سیمان مصرفی حدود 10 تا 15 درصد

افزایش مقاومت فشاری و سایشی بتن

کاهش نسبت آب به سیمان حدود 10 تا 15 درصد

افزایش روانی یا کارایی بتن

ممانعت از بروز ترک های ناشی از تنشهای حرارتی در بتن

سهولت پمپاژ و پمپ پذیری بتن

حصول مقاومت فشاری زودرس

تسریع زمان گیرش بتن در سنین اولیه

سازگار با انواع سیمان های پرتلند

افزایش مقاومت فشاری بتن در حدود 10 تا 40 درصد

کاهش جذب آب و کاهش نفوذپذیری بتن

ممانعت از خوردگی میلگردها و ورق های فولادی

افزایش دوام و پایایی بتن

مقاومت در برابر نفوذ یون کلر و سایر یون های مخرب شیمیایی

روش مصرف مکمل بتن زودگیر 

ژل میکروسیلیس زودگیر را به دو طریق می توان به بتن افزود :

1 – با کل و یا بخشی از آب اختلاط بتن ترکیب نمایید و سپس به مصالح خشک بیافزایید و میکس نمایید

2 – ژل میکروسیلیس زودگیر را می توان بعد از افزودن کلیه اجزای سازنده مخلوط بتنی افزود . توجه شود که به ازای هر متر مکعب بتن باید حداقل 1 دقیقه عملیات میکس صورت پذیرد

مصرف بیش از حد مجاز ماده افزودنی ژل میکروسیلیس زودگیر می تواند گیرش را از حد نرمال سریع تر نماد و به این ترتیب در فرایند هیدراسیون خلل ایجاد کرده و در نهایت موجب ایجاد ضعف در خواص بتن شود.

 

میزان مصرف مکمل بتن زودگیر 

میزان مصرف ژل میکروسیلیس زودگیر با انجام مطالعات دقیق آزمایشگاهی مشخص می شود و شرایط آب و هوایی و نوع مصالح مصرفی دارد ولی به طور معمول میزان استفاده از ژل میکروسیلیس زودگیر 5 تا 7 درصد وزن سیمان مصرفی است . توجه نمایید که برای حصول مقاومت فشاری بالا و دستیابی به بتنی توانمند باید قبل از افزودن ژل میکروسیلیس زودگیر 10 تا 15 درصد از آب طرح اختلاط را کاهش داد .

ایمنی مکمل بتن زودگیر 

پلی کربوکسیلات اتر جزء مواد خطرناک و سمی و آتش زا نمی باشد

درصورت بلعیده شدن فوراً به پزشک مراجعه شود

در صورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان شسته شود

هنگام کار نمودن با هرگونه ماده شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده شود

نگهداری مکمل بتن زودگیر 

مدت : یکسال در بسته بندی اولیه

شرایط : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید

بهترین دما : +10 الی +30 درجه سانتیگراد

سطل 25 کیلویی

Call Now Buttonتماس با شرکت