ماستیک گرم اجرا

ماستیک گرم اجرا یک درزگیر الاستیک بر پایه بیتومن را بر می باشد که برای پر نمودن درزهای انبساط و ژوئن های افقی مــورد استفاده قرار می گیــرد و هیچ گونه اثر سوئی بر روی آب آشامیدنی ندارد

کاربردها ی ماستیک گرم اجرا :

آب بندی درزهای انبساطی ، کف مخازن آب آشامیدنی و استخرها

سد سازی و کانال های آب رسانی

کـف پارکینگ ها ، بانــد فرودگاه ها ، خیابان ها و سقـف ها

آب بنــدی و نفوذ نا پذیر نمودن شکاف ها ، درزها و ترک ها

خواص واثرات ماستیک گرم اجرا :

پایداری در برابر شرایط جوی

حفظ انعطاف پذیری در دمای پایین

ماستیک گرم اجرا پس از اجرا هرگز ترک نمی خورد و با کاهش چسبندگی مواجه نخواهد شد

ماستیک گرم اجرا بدون شره در شرایط محیطی گرم میباشد

مقاوم در برابر رشد میکرو ارگانیزم های آبزی

روش رسیدن ماستیک گرم اجرا :

 سطح زیر کار باید عاری از هر گونه چربی ، گرد و غبار و رطوبت باشد . برای پاکسازی سطح می توان از فشار باد و برس برقی استفاده نمود . ماستیک گرم اجـرا را تا دمای 160 درجه سانتیگراد و به صورت حرارت غیـر مستقیم گرم نموده و پس از رسیـدن ماستیک گرم اجرا به حالت سیال با روش های ریزشی ، تزریق و . . . اجرا نمایید .

میزان مصرف ماستیک گرم اجرا :

میزان مصرف  ماستیک گرم اجرا با محاسبه حجم محل اجــرا و لحاظ نمودن وزن مخصـوص ماده قابل محاسبه می باشد .

موارد ایمنی قابل توجه ماستیک گرم اجرا :

ماستیک گرم اجرا به هیچ عنوان نباید بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد .

در زمان اجرا ماستیک گرم اجرا از عینک و دستکش و لباس کار استفاده نمایید .

در صورت بلعیده شدن ماستیک گرم اجرا فوراً به پزشک مراجعه شود .
ماستیک گرم اجرا آتش زا نیست .
 

موارد قابل توجه نگهداری ماستیک گرم اجرا :

مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید

بهترین دمای نگهداری : +10 الی +30 درجه سانتیگراد

بسته بندی ماستیک گرم اجرا:

سطل 16 کیلویی

Call Now Buttonتماس با شرکت